Kolęda to piękny zwyczaj….

Kolęda, to piękny, polski zwyczaj. Dlaczego?

- bo kapłan odwiedza parafian, by z nimi i za nich się modlić;

- bo kapłan przychodzi, by rodzinę, by dom pobłogosławić – przynosi więc błogosławieństwo Boże;

- bo kapłan poznaje swoich parafian i ich codzienne problemy, nad którymi może wspólnie trzeba się pochylić;

- bo kapłan rozmawia na tematy wiary, Kościoła i parafii;

- bo zbiera ofiary na utrzymanie kościoła i parafii – to taki polski podatek kościelny, który jest pewnie o wiele lepszy od np. niemieckiego, bo dobrowolny…

Cóż można by powiedzieć o naszej parafialnej kolędzie? Czytaj dalej