Caritas

Caritas znaczy: miłość bratnia, podnosząca, wspierająca akceptująca. Nasza „Caritas” parafialna pragnie służyć wszystkim parafianom – od dzieci do najstarszych, a szczególnie tym najbardziej potrzebującym, dlatego zapraszamy do spotkań i przyjaźni, które Cię mogą otworzyć na Boga i drugiego człowieka

CARITAS we Władysławowie:

– udziela pomocy potrzebującym; w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 12.30 – 13.30;

– w każdy pierwszy czwartek miesiąca uczestniczy we Mszy św. o godz. 9.30; po Mszy spotkanie dla samotnych, emerytów i rencistów w kawiarence parafialnej do godz. 13.00
Siedziba „Caritas” mieści się w Domu Katechetycznym (piwnica domu Sióstr — wejście od ul. Świerkowej).