Księża Chrystusowcy

Ks. Marek Jarząbek TChr
proboszcz
wyświęcony 23 maja 1995 roku

Ks. Bogumil Dobosz TChr
wikary
wyświęcony 18 maja 2010 roku

ks. Mateusz Socha TChr
katecheta
wyświęcony 17 maja 2016 roku

ks. Edward Strycharz TChr
rezydent
wyświęcony 24 maja 1969 roku

ks. Jan Chmiel TChr
rezydent
wyświęcony 20 maja 1971 roku

ks. Józef Wojda TChr
rezydent
wyświęcony 15 kwietnia 1956 roku